Balet

zajęcia obejmują podstawy baletu klasycznego, ruch sceniczny, pracę nad utrzymaniem prawidłowej postawy, poprawienia koordynacji i pamięci ruchowej oraz płynności ruchów.

Termin zajęć: wtorki

Grupa I – 4 – 6 lat – godz. 15.15-16.00

Grupa II – 7+ – godz. 16.00-17.00

Koszt: 60 zł/miesiąc (4 spotkania)

Instruktor:

 

Grupa I

Grupa II