Regulamin

Regulamin udziału w zajęciach artystycznych w Teatrze Zdrojowym – Centrum Kultury i Promocji w Polanicy-Zdroju

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE:

  1. Zajęcia artystyczne należą do działalności statutowej Teatru Zdrojowego.
  2. Zajęcia mogą być organizowane dla dzieci, młodzieży i dorosłych.
  3. Celem zajęć jest popularyzowanie różnych dziedzin twórczości artystycznej, rozwijanie talentów i zainteresowań mieszkańców, promowanie aktywnego spędzania czasu wolnego.
  4. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest akceptacja wszystkich punktów niniejszego regulaminu.