Skip to content Skip to footer

181. Koncert Muzyki Kameralnej

28. Międzynarodowe Koncerty Muzyki Organowej i Kameralnej
Polanica-Zdrój, czerwiec-wrzesień 2019

181. Koncert Muzyki Kameralnej

5 września 2019 | godz. 19.30
Kościół pw. WNMP, Polanica-Zdrój
Wstęp: wolne datki na remont organów

wystąpią
Lucas Chorosinski (Kanada) – organy
Mark Fülep (Węgry) – flet

w programie
Johann Sebastian Bach (1685-1750)
Preludium i fuga a moll (BWV 543)
Partita a-moll (BWV 1013) /flet/
Allemande, Courrente
Schafe können sicher Weiden /organy/

Carl Philipp Emanuel Bach (1714-1788)
Sonata  D–dur (Wq131) /flet i organy
Andante – Allegretto – Allegro

Antonio Vivaldi (1678-1741) – Johann Sebastian Bach (1685-1750)
Koncert a-moll (BWV 593) /organy/
Allegro – Larghetto – Allegro

Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791)
Rondo  D-dur (KV 373) /flet i organy/

Johann Anton Stamitz (1717-1767)
Rondo capriccioso /flet/

Eugène Gigout (1844-1925)
Toccata h-moll /organy/

Lucas Chorosinski

Urodził się w 1955 roku w Warszawie. Studia organowe w Akademii Muzycznej im. F. Chopina (w klasie prof. Feliksa Rączkowskiego) ukończył w 1979 roku. Równocześnie ze studiami brał czynny udział w życiu artystyczno-muzycznym. W 1980 roku wyjechał do Belgii, gdzie rozpoczął studia kompozytorskie w Królewskim Konserwatorium w Antwerpii u prof. Willema Kerstersa. W 1982 roku przeniósł się do Kanady. Początkowo mieszkał w Montrealu, gdzie pełnił funkcję asystenta organisty w „Sanctuaire de Marie – Reine des Coeures”. Od 1988 roku przebywa w St. Catharines – Ontario piastując stanowiska organisty tytularnego i dyrektora muzycznego w Katedrze St. Catherine of Alexandria oraz prowadząc klasę organów na Brock University w St. Catharines.

Márk Fülep

Urodził się w Miskolc (Węgry) w 1977 r. Naukę gry na flecie rozpoczął w Szkole Muzycznej im. Egressy Béni. Ukończył Akademię Muzyczną im. F. Liszta w Budapeszcie. Kursy magisterskie, których odbył kilkadziesiąt odegrały wybitną rolę podczas jego studiów. Jest zdobywcą licznych nagród i wielokrotnym stypendystą. Był członkiem prezydium Węgierskiego Towarzystwa Fletowego w 2004 roku.

Oprócz wykonywania całego repertuaru klasycznego na flet kładzie duży nacisk na rozwijanie węgierskiej tradycji muzyki ludowej. Nieustannie sprawdza możliwości swojego instrumentu w różnych stylach muzycznych: interesuje się barokową techniką zdobnictwa, nowoczesnymi manierami, improwizowanymi kadencjami i instrumentami ludowymi. Na swoich koncertach często gra na różnych fletach i jako pierwszy na Węgrzech wystąpił z recitalem na flet altowy. Używa techniki oddychania kołowego. Otwartość na muzykę współczesną zawsze była jego troską, która rodzi się z kilku utworów skomponowanych specjalnie dla niego. Współpracuje z zespołami, koncertuje na Węgrzech i za granicą, a jego wykonania są wielokrotnie nagrywane przez węgierskie radio i telewizję. Jego skłonność do eksperymentowania i staranne tworzenie programów zaowocowało kilkoma ekscytującymi koncertami.

Márk Fülep nauczał na poziomie średnim i uniwersyteckim oraz w Crescendo Summer Academy of Arts w Sárospatak. Od 2000 roku jest nauczycielem w Szkole Muzycznej Leopolda Mozarta w Budaörs i założycielem zespołu fletowego. Poza tym zajmuje się instrumentacją i aranżacjami, okazjonalną publikacją i prowadzeniem młodzieżowego musicalu.
Od 2008 roku Márk Fülep gra na 14-karatowym złotym flecie zakupionym przez rząd węgierski.

Międzynarodowe Koncerty Muzyki Organowej i Kameralnej w Polanicy-Zdroju to festiwal o wysokiej randze artystycznej na którym prezentowane są wielkie dzieła muzyki klasycznej i współczesnej przez wybitnych wykonawców z kraju i zagranicy. Obok istotnych celów artystycznych, koncerty odgrywają znaczącą rolę edukacyjną (poprzez prelekcje z zakresu historii muzyki) oraz społeczno-kulturową (kultywowanie wielowiekowej tradycji koncertowania w świątyniach Dolnego Śląska, podnoszenie atrakcyjności kulturalnej i turystycznej regionu, promowanie trwałych zjawisk polskiej kultury muzycznej skierowanych do dużych grup turystów zagranicznych).

W 27. letniej historii Festiwalu zrealizowano 176 koncertów z udziałem wybitnych wirtuozów organów, znakomitych zespołów kameralnych i wokalistów oraz także młodych (debiutujących) wykonawców ze wszystkich kontynentów. Istotnym założeniem Festiwalu jest również zderzenie dzieł wybitnych kompozytorów muzyki organowej (J.S. Bach, F. Mendelsohn-Bartholdy, J. Pachelbel, G.F. Handel i in.) z transkrypcjami na organy klasycznej i współczesnej muzyki instrumentalnej.

Skip to content