Skip to content Skip to footer

e-Sudety – elektromobilność w kierunku dbałości o czyste powietrze – rozwiązania dla samorządów.

Elektromobilność w Sudetach – dbamy o czyste powietrze!

W ramach projektu pn.: „e-Sudety” w dniach 5-6 grudnia br. w Polanicy-Zdroju odbędzie się konferencja wraz z debatą i panelami naukowymi pn.: „e-Sudety elektromobilność w kontekście dbałości o czyste powietrze – rozwiązania dla samorządów”. Partnerem Głównym wydarzenia jest PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Patronat Honorowy objął Minister Klimatu Michał Kurtyka, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Marszałek Województwa Dolnośląskiego.

Projekt e-Sudety obejmuje swoim zasięgiem miejscowości uzdrowiskowe Ziemi Kłodzkiej oraz pozostałe miejscowości atrakcyjne turystycznie w regionie Sudetów. Główne założenia projektu skupiają się na podnoszeniu świadomości w kierunku dbałości o czyste powietrze i upowszechnianie pojazdów elektrycznych. W ramach e-Sudety zaplanowano montaż 23 stacji ładowania samochodów elektrycznych, które powstają przy współpracy PGE Nowa Energia. Uruchomiono i oficjalnie oddano do użytku stacje ładowania w Lądku-Zdroju, Szczytnej i Polanicy-Zdroju, zaś w ostatnim tygodniu także w Międzylesiu, Kamiennej Górze oraz Dzierżoniowie. Montaż kolejnych stacji będzie odbywała się systematycznie, według kolejności realizacji przyłączeń i odbiorów technicznych. Zakończenie budowy sieci stacji ładowania samochodów elektrycznych w regionie Sudetów jest planowane do końca I połowy 2020r.

Realizowana sieć stacji ładowania jest fundamentem do podejmowania działań promocyjnych, PR oraz eventowych w kierunku promowania elektromobilności i podnoszenia świadomości w aspekcie dbałości
o czyste powietrze. To także punkt wyjścia do dalszego rozwoju infrastruktury zmierzającej do popularyzacji pojazdów elektrycznych, w tym transportu publicznego i rowerów elektrycznych w ten sposób, by rozwijać ekoturystykę i poznawać atrakcje regionu.

W programie konferencji, która odbędzie się w Teatrze Zdrojowym w Polanicy-Zdroju  w dniach 5-6 grudnia zaplanowano podjęcie istotnych aspektów koniecznych do rozwoju elektromobilności,  m.in. instrumenty wsparcia dla samorządów, korzyści wynikające z Funduszu Transportu Niskoemisyjnego, kierunki rozwoju nowych obszarów biznesu poprzez budowę sieci stacji ładowania samochodów elektrycznych,  testy samochodów elektrycznych; osobowych i dostawczych, oferta w zakresie transportu publicznego, istota współdzielenia pojazdów, infrastruktura  wspomagająca  rozwój  ekoturystyki, konieczność współpracy w kierunku rozwoju elektromobilności.

– W regionie Sudetów powstają kolejne stacje ładowania samochodów elektrycznych, co ma fundamentalne znaczenie dla upowszechniania samochodów elektrycznych i rozwój ekoturystyki w regionie. To także punkt wyjścia do rozwoju niskoemisyjnego transportu publicznego i wprowadzania elektrycznych pojazdów komunalnych. Wierzę, że region Sudetów stanie się ambasadorem elektromobilności w Polsce. Podstawą sukcesu jest współpraca na płaszczyźnie administracji rządowej, samorządowej, świata biznesu, dostawców energii i stacji ładowania. Udział licznych Partnerów  w zaplanowanej konferencji jest wyrazem dobrej współpracy, co bardzo nas cieszy – Elżbieta Koncka, Link PR, pomysłodawca i organizator projektu e-Sudety.

Projekt e-Sudety jest zgodny z założeniami, które wytycza ustawa o elektromobilności – w trosce o środowisko naturalne w kierunku zmniejszania poziomu spalin oraz redukcji hałasu.

Partnerem Głównym wydarzenia jest PGE Polska Grupa Energetyczna S.A., zaś Partnerami : NISSAN SALES CEE, Renault Polska,Volkswagen Samochody Dostawcze,Sieć Badawcza  Łukasiewicz Instytut Elektrotechniki ,AUTOSAN,Rafako i  Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.

Współpraca merytoryczna: Stowarzyszenie Gmin Uzdrowiskowych RP, Unia Uzdrowisk Polskich,   Uniwersytet Warszawski, Wydział Zarządzania. Gospodarzem konferencji jest Burmistrz Miasta Polanica-Zdrój oraz Teatr Zdrojowy.

Skip to content