Klub Recytatora

Zajęcia dla dzieci i młodzieży.

Celem zajęć jest kształtowanie w uczestnikach pasji do słowa mówionego oraz dbałości o kulturę wypowiedzi i bogactwo języka. Podczas zajęć ćwiczymy dykcję,  gimnastykę aparatu mowy, emisję głosu, artykulację, uczymy się interpretacji tekstów poetyckich i prozatorskich, poznajemy literaturę piękną i sztukę doboru tekstów. Uczestnicy zajęć zdobywają umiejętność wystąpień przed publicznością poprzez ćwiczenia panowania nad ciałem, głosem, poprawą pamięci oraz skupiania uwagi słuchacza.

Termin zajęć: uzgadniany indywidualnie.

Koszt: 25 zł/m-c

Instruktorzy: Emilia Janowska