Legorobotyka

Celem zajęć jest pokazanie dzieciom, że nauki ścisłe, takie jak np. matematyka, fizyka mają zastosowanie w praktyce i w rzeczywistości nie są takie trudne. Dzieci podczas zabawy uczą się logicznego myślenia, twórczego rozwiązywania problemów, rozwijają wyobraźnię i kreatywność.

Termin zajęć: wtorki, godz. 14.00

Koszt: 20 zł/zajęcia

Instruktor: Anna Kruczek