18. Tęcza Polska – protokół jury

Protokół Jury
XVIII Międzynarodowego Przeglądu Spółdzielczych Zespołów 

Artystycznych Tęcza Polska

Jury w składzie: Dariusz Jakubowski – przewodniczący, JustynaKuban, Żaneta Żardecka, Józef Gawlik, podkreśla znaczenie Festiwalu Tęcza Polska w kultywowaniu tradycji i podtrzymywaniu wartości i treści kultury narodów i regionów. Dzięki zaangażowaniu organizatorów, sponsorów i twórców Festiwal Tęcza Polska, przez 18 lat swojego istnienia, stał się niezwykle ważnym miejscem spotkania z autentyczną twórczością artystyczną, a Polanica-Zdrój istotnym miejscem promocji dokonań ruchu spółdzielczego.

Jury pragnie podkreślić wysoki poziom artystyczny Kaszubskiego Zespołu Pieśni i Tańca Przodkowanie, jednakże ze względów regulaminowych (otrzymanie I nagrody w roku ubiegłym) nie mógł zostać on nagrodzony.

Po obejrzeniu i wysłuchaniu 22 zespołów, Jury postanowiło przyznać wyróżnienia i nagrody:

– Nagroda specjalna za całokształt pracy artystycznej i pedagogicznej, ufundowana przez burmistrza Wilanowa, dla Stanisława Wodnickiego oraz wyróżnienie dla Zespołu Akordeonistów Katowice-Kleofas i Zespołu Zawodzianki – nagroda rzeczowa

– Nagroda specjalna Krajowej Rady Spółdzielczej dla zespołu BAI-BLUES – Mołodeczna (Białoruś)

– Puchar Przewodniczącego Zgromadzenia Ogólnego Krajowej Rady Spółdzielczej – SERBOWIACY, Serby, woj. dolnośląskie

– Puchar Prezesa Krajowej Rady Spółdzielczej – Kapela Podwórkowa ZŁOCZEWIANIE, Złoczew, woj. łódzkie

– Puchar Przewodniczącego Jury – Zespół śpiewaczy STAWNIANKI, Stawno, woj. zachodniopomorskie

– Puchar Burmistrza Polanicy-Zdroju – Zespół PW DANCE, Wrocław, woj. dolnośląskie

– Nagroda Burmistrza Polanicy-Zdroju – Zespół integracyjno-folklorystyczny FOLKOWIANIE – Pszczyna, woj. śląskie

– Nagroda specjalna za oprawę artystyczną festiwalu – Kuźnia Artystyczna, Wilanów, woj. mazowieckie

– Nagroda WSS Społem Śródmieście – DĄBROWIANKI – Jaworzno, woj. śląskie

 

III nagroda – Regionalny Zespół Śpiewaczy RADOSTOWIANKI – Pszczyna, woj. śląskie

II nagroda – WRĘCZYNKI – Wręczyca, woj. śląskie

II nagroda – TRĘBACZEWIANIE – Trębaczew, woj. łódzkie

I nagroda – Zespół Regionalny CEPELIA KONIAKÓW – Koniaków, woj. śląskie

I nagroda – Zespół Regionalny SĄDECZANIE – Nowy Sącz, woj. małopolskie

JURY:
Dariusz Jakubowski – przewodniczący
Józef Gawlik
Żaneta Żardecka
Justyna Kuban

Polanica-Zdrój, 1.10.2017

18. Tęcza Polska – protokół jury – Teatr Zdrojowy w Polanicy-Zdroju Skip to content