Skip to content Skip to footer

Edukacja dla Seniorów w różnych dziedzinach rozwijających pasje i zainteresowania słuchaczy. Program i metody pracy UTW nastawione są na twórcze poznanie oraz społeczną aktywność. Zajęcia prowadzone są przez m.in. wykładowców z uczelni wyższych, warsztatowców z wieloletnim doświadczeniem,
a także ze znawcami regionu. Program Uniwersytetu obejmuje również zajęcia fizyczne (gimnastyka, basen) oraz realizuje program wycieczek kulturoznawczych.

Zajęcia:
– wtorki-zajęcia ruchowo-turystyczne
– piątki-zajęcia stacjonarne (wykłady, spotkania)

Koszt: 
50 zł/mies.
150 zł/semestr