TECZKA
RECYTACJA
SZACHY
MUZYCZNO-RUCHOWE
PLASTYCZNE
WOKALNE
TANECZNE
FLAMENCO
FITNESS
CHÓR BEL CANTO
BODYART
PORA DLA SENIORA
UTW
Zajęcia artystyczne – Teatr Zdrojowy w Polanicy-Zdroju Skip to content