Zajęcia umuzykalniające i zabawy muzyczne to wspaniały sposób na rozwój dziecka w wielu aspektach. Dzieci łatwiej uczą się porozumiewania między sobą, łatwiej odnajdują się w grupie rówieśników. Ruch podporządkowany muzyce spełnia specjalne zadania. Wprowadza zabawę i odprężenie, zaspokaja u dzieci potrzebę poruszania się. Muzyka wraz z towarzyszącym jej ruchem wyzwala u dzieci większe zainteresowanie działalnością ruchową, skłania do własnej interpretacji ruchowej. Przez muzykę dziecko zyskuje wgląd w siebie i w innych, muzyka umożliwia mu rozwój i utrwala wyobraźnię.

Zajęcia: poniedziałek 
gr. II (5-6 lat) – 15.15
Koszt: 35 zł/ mies.
Instruktor: Jolanta Korbal

Skip to content