Skip to content Skip to footer

Choroby gruczołu mlekowego bydła – nowe wyzwania – XVIII MIĘDZYNARODOWA SESJA NAUKOWA

konferencja

XVIII MIĘDZYNARODOWA SESJA NAUKOWA „Choroby gruczołu mlekowego bydła – nowe wyzwania”

poświęcona pamięci prof. dr hab. Edwarda Malinowskiego.
Konferencja odbywa się w ramach obchodów 70-lecia Wydziału Medycyny Weterynaryjnej UP we Wrocławiu
Wykłady prowadzić będą m.in.: P.L. Ruegg, Univ.of Wisconsin-Madison USA, P. Moroni, Cornell Univ. N.York, USA, T.C. Hemling, DeLaval Kansas City USA, M. Skřivánek, UVPS Brno, Czechy.
W dniu 18.06.2015 warsztaty w najlepszych fermach bydła mlecznego Dolnego Śląska poprowadzi prof. P.L. Rugge, USA.

 

WARSZTATY
czwartek, 18.06.2015

9.00–11.00I Warsztaty na fermie bydła mlecznego
Zarządzanie zdrowie gruczołu mlekowego krów na fermie – OHZ Kamieniec Ząbkowicki
Prof. Pamela Ruegg
13.00–15.00II Warsztaty na fermie bydła mlecznego
Zarządzanie zdrowie gruczołu mlekowego krów na fermie – OHZ Przerzeczyn Zdrój
Prof. Pamela Ruegg

piątek, 19.06.2015

8.45–9.00Uroczyste otwarcie Konferencji
Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego – prof. dr hab. Jan Twardoń
Kierownik Katedry Rozrodu z Kliniką Zwierząt Gospodarskich UP we Wrocławiu – dr hab. Wojciech Niżański prof. nadzw.
Prezes Dolnośląskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej – dr Wojciech Hildebrand
9.00–13.00Prof. dr hab. Edward Malinowski – życie i twórczość
Jan Twardoń, Hanna Markiewicz
Etiologia i patogeneza mastitis – współczesne poglądy
Prof. Pamela Ruegg, DVM, MPVP, PhD, College of Veterinary and Life Sciences, Department of Dairy Sciences,
University of Wisconsin-Madison, USA
Możliwości obniżania ilości komórek somatycznych
Prof. Pamela Ruegg, DVM, MPVP, PhD, College of Veterinary and Life Sciences, Department of Dairy Sciences,
University of Wisconsin-Madison, USA
13.00–14.00Obiad
14.00–18.00Diagnostyka, terapia, profilaktyka mastitis. Oporność drobnoustrojów
Prof. Pamela Ruegg, DVM, MPVP, PhD, College of Veterinary and Life Sciences, Department of Dairy Sciences,
University of Wisconsin-Madison, USA
Epidemiologia i kontrola mastitis powodowanego przez Staphylococcus aureus
As. Prof. Paolo Moroni, College of Veterinary Medicine of Milano, Włochy, Cornell University, USA
Mastitis środowiskowe
As. Prof. Paolo Moroni, College of Veterinary Medicine of Milano, Włochy, Cornell University, USA
Nowe technologie w poudojowej dezynfekcji strzyków
Dr Tom Hemling, Dyrektor Globalnego Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Higieny DeLaval w Kansas City, USA
18.00Zakończenie pierwszego dnia obrad
19.30Spotkanie towarzyskie

sobota, 20.06.2015

9.00–13.00Występowanie nietypowych drobnoustrojów w zapaleniach gruczołu mlekowego u krów
Dr Jarosław Król, Zakład Mikrobiologii, Wydział Medycyny Weterynaryjnej, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Obecność mykotoksyn w mleku
Prof. dr hab. Maciej Gajęcki, Katedra Prewencji Weterynaryjnej i Higieny Pasz, Wydział Medycyny Weterynaryjnej,
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Dobrostan zwierząt a zdrowie wymienia
Prof. Pamela Ruegg, DVM, MPVP, PhD, College of Veterinary and Life Sciences, Department of Dairy Sciences,
University of Wisconsin-Madison, USA
Wrodzona odporność i rola neutrofili w przebiegu mastitis u krów
Prof. dr hab. Hans-Joachim Schuberth, Fundacja Wyższej Szkoły Weterynaryjnej w Hanowerze, Niemcy
Zastosowanie drożdży żywych i martwych w profilaktyce mastitis
Dr hab. inż. Janusz Orda, prof. nadzw., Katedra Żywienia Zwierząt i Paszoznawstwa, Wydział Biologii I Hodowli Zwierząt,
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Mastitis u jałówek
Dr Sebastian Smulski, Vetlab, Bydgoszcz
Ochrona gruczołu mlekowego krów w zasuszeniu
Prof. dr hab. Jan Twardoń, Katedra Rozrodu z Kliniką Zwierząt Gospodarskich, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Diagnozowanie mastitis u krów w oparciu o wyniki oceny wartości użytkowej
Krzysztof Słoniewski, Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka
13.00Zakończenie Konferencji
Skip to content