Skip to content Skip to footer

Dialog z Architekturą II – wystawa Lidii Kupczyńskiej-Jankowiak

 

zaproszenie

L.K.-Jankowiak_3m

“Moje formy są przede wszystkim rzeźbami,
o bryle pełnej, ale dynamicznej, bo rozwarstwionej – uskokami, żłobinami, zapadliskami.
Te rozwarstwienia podporządkowane są modułom i rytmom.
Rytm jest tym prawidłem, które rządzi moją sztuką.
Rytm organizuje istnienie pojedynczego obiektu,
ale też istnienie ich zestawów, ich dialogów, współistnień.
Druga bowiem ważną inspiracją jest dla mnie aranżacja przestrzeni,
mająca źródło w urbanistyce, w architekturze.”

L.K.-Jankowiak_2m

“Kiedy analizuję kolejne etapy swojej twórczości dostrzegam jak zawsze ważny był dla mnie
problem współistnienia materii i przestrzeni.
Nigdy nie pozwalałam swoim formom „po prostu być”.
Jedne prace stawały się punktem wyjścia dla kolejnych. Mogę więc stwierdzić, że moje
ostatnie kompozycje to nic innego jak rozwinięte w przestrzeń konstrukcje, które w ten sposób odsłaniają swoje ukryte tajemnice.”

L.K-Jankowiak_1m

Lidia Kupczyńska-Jankowiak

Absolwentka Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych we Wrocławiu oraz profesor nadzwyczajny Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu. Jej dyscypliną naukową jest wzornictwo, specjalność ceramika. Artystka otrzymała I Nagrodę na IV Biennale Ceramiki Polskiej w Wałbrzychu (1995) oraz Nagrodę Indywidualną „International Ceramics Festival ’89”, Mino w Japonii. Od wielu lat związana z wrocławską ASP. Od 2009 jest Kierownikiem Studiów Podyplomowych Sztuka Zintegrowana „Wiedza o kulturze – Plastyka”.