Skip to content Skip to footer

Kalejdoskop Filmowy – czerwiec

Startujemy z miejsca, w którym nasze seanse przerwała epidemia. W czerwcu zobaczymy więc:
– Diabła, który ubiera się u Prady;
– Walczące sufrażystki;
– Niczego nie żałującą Edith Piaf.

Na seansach obowiązują nas oczywiście pewne nakazy i zakazy, które – mamy nadzieję – nie zniechęcą was do udziału w pokazach:
– noszenie maseczki podczas całego wydarzenia,
– ograniczenie ilości widzów do 50% pojemności sali (maks. 141 osób)
– dezynfekcja dłoni przy wejściu do teatru,
– złożenie obowiązkowego pisemnego oświadczenia, że uczestnik, według swojej najlepszej wiedzy, nie jest osobą zakażoną oraz nie przebywa na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym;
– dobrowolne pozostawienie danych kontaktowych, niezbędnych do kontaktu w razie wystąpienia zachorowania u któregokolwiek z uczestników wydarzenia,

Do zobaczenia na seansach!