Konkurs fotograficzny

ZAPRASZAMY MIESZKAŃCÓW POLANICY DO UDZIAŁU W KONKURSIE:
pn. NASZA NIEBIESKA POLANICA-ZDRÓJ

Zadaniem uczestników konkursu jest przesłanie dokumentacji fotograficznej prezentującej zagospodarowanie i wykorzystanie wód deszczowych na terenie Polanicy-Zdroju (zdjęcia m.in. oczek i cieków wodnych, ogrodów deszczowych, niecek retencyjnych, zbiorników itp. – należy dostarczyć min. 2 zdjęcia). Format zdjęć min. 10×15 cm. Dopuszczalny jest wydruk na drukarce w dobrej jakości na papierze fotograficznym. Zdjęcia muszą być wyraźne, czytelne. Zgłoszenie powinno również zawierać dane autora oraz lokalizację sfotografowanych zdjęć.
Prace należy składać w sekretariacie Urzędu Miejskiego lub wysłać pocztą na adres: ul. J. Dąbrowskiego 3, 57-320 Polanica-Zdrój w terminie do 10 czerwca 2022 r.

Nagrody rzeczowe zostaną przyznane 3 uczestnikom, którzy zdobędą najwięcej punktów.
Przewidziano następujące nagrody:
● za zajęcie pierwszego miejsca – rower górski oraz książka o tematyce fotografii przyrodniczej oraz torba na aparat,
● za zajęcie drugiego miejsca – hulajnoga elektryczna, książka o tematyce fotografii przyrodniczej oraz torba na aparat,
● za zajęcie trzeciego miejsca – aparat fotograficzny, książka o tematyce fotografii przyrodniczej oraz torba na aparat.
Wszyscy uczestnicy konkursu, którzy prześlą prace zgłoszeniowe, otrzymają upominek: drewniany pendrive oraz torbę ekologiczną.

Niniejszy konkurs organizowany jest w ramach projektu pn. „Rewaloryzacja i rewitalizacja terenów zieleni w Polanicy-Zdroju z uwzględnieniem zielono-niebieskiej infrastruktury na potrzeby adaptacji miasta do zmian klimatu”, w ramach programu Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu, w ramach obszaru programowego „Łagodzenie zmian klimatu i adaptacja do ich skutków”.
Szczegóły konkursu na stronie: www.polanica.pl, na tablicach ogłoszeń i w mediach społecznościowych.

Skip to content