Konkurs “Moja zielona szkoła”

Zapraszamy uczniów szkół podstawowych do udziału w konkursie pn. MOJA ZIELONA SZKOŁA

Zadaniem uczestników konkursu jest samodzielne napisanie rymowanki związanej z ekologią/wodą deszczową/zielenią. Praca musi składać się z minimum 1 000 znaków (nie licząc spacji).
Prace wraz ze zgłoszeniem należy składać w sekretariacie szkoły lub w Urzędzie Miejskim w Polanicy-Zdroju w terminie do 3 czerwca 2022 r.

Nagrody rzeczowe zostaną przyznane 3 uczestnikom, którzy zdobędą najwięcej punktów.
Przewidziano następujące nagrody:
– za zajęcie pierwszego miejsca – rower górski oraz przyrodnicza gra edukacyjna;
– za zajęcie drugiego miejsca – hulajnoga elektryczna oraz przyrodnicza gra edukacyjna;
– za zajęcie trzeciego miejsca – rolki oraz przyrodnicza gra edukacyjna.

Wszyscy uczestnicy konkursu, którzy prześlą prace zgłoszeniowe, otrzymają upominek: torbę ekologiczną oraz książkę edukacyjną o tematyce przyrodniczej/roślinnej.

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU!

Niniejszy konkurs organizowany jest w ramach projektu pn. Rewaloryzacja i rewitalizacja terenów zieleni w Polanicy-Zdroju z uwzględnieniem zielono-niebieskiej infrastruktury na potrzeby adaptacji miast do zmian klimatu realizowanego przez Gminę Polanicę-Zdrój w ramach programu Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu, w ramach obszaru programowego „Łagodzenie zmian klimatu i adaptacja do ich skutków”.

SZCZEGÓŁY KONKURSU NA STRONIE:
www.polanica.pl, na tablicach ogłoszeń, stronach internetowych szkół oraz w mediach społecznościowych.

Konkurs “Moja zielona szkoła” – Teatr Zdrojowy w Polanicy-Zdroju Skip to content