Profilaktyka zachowań ryzykownych dzieci i młodzieży – konferencja

Program konferencji

9.30 – Rozpoczęcie konferencji:
– wystąpienie Mariusza Winiarza
– wystąpienie Burmistrza Polanicy-Zdroju – Mateusza Jellina
– wręczenie Cetryfikatu „Gmina Promująca Profilaktykę Uzależnień”
10.00 – Trener, coach, mentor, wychowawca, czyli rola trenera w wychowaniu dzieci i młodzieży
wykład: Michał Libich, koordynator szkolenia dzieci i młodzieży w PZPN, trener (licencja UEFA PRO)
10.45 – Jak aktywność fizyczna wpływa na mózg?
wykład: dr. hab. Krystyna Rymarczyk (on-line)
11.30 – Prezentacja krótkich spotów filmowych – sport a profilaktyka
11.40 – przerwa
12.10 – Profilaktyka zachowań ryzykownych a sport – szanse i zagrożenia
wykład: dr Jakub Kołodziejczyk, NODN Sophia
12.50 – Prezentacja krótkich spotów filmowych stworzonych w ramach międzynarodowego projektu badawczego FYFA – Youth, Alcohol & Sport
13.05 – Realizacja rekomendowanych programów profilaktycznych w społecznościach lokalnych oraz rekomendacje dla młodzieżowych klubów sportowych i nauczycieli W-F w zakresie profilaktyki picia
alkoholu przez nieletnich
wykład: Jolanta Terlikowska, Instytut Nowej Kultury
14.05 – Podsumowanie i zakończenie konferencji

Skip to content