XX TĘCZA POLSKA – Międzynarodowy Festiwal Spółdzielczych Zespołów Artystycznych

Polanica-Zdrój, 20-22 września 2019 r.

Zapraszamy spółdzielcze zespoły artystyczne do wzięcia udziału w XX Festiwalu Spółdzielczych Zespołów Artystycznych w Polanicy-Zdroju. To wydarzenie, organizowane przez Krajową Radę Spółdzielczą oraz Miasto Polanica-Zdrój jest wyjątkową możliwością zaprezentowania swoich osiągnięć artystycznych, podkreśla też znaczenie społeczno-kulturalnej działalności prowadzonej przez spółdzielnie różnych branż. Aby zgłosić się na tegoroczny Festiwal, należy pobrać ankietę zgłoszeniową, wypełnić ją oraz wysłać w terminie do 16 sierpnia br. pod adres:

Teatr Zdrojowy – Centrum Promocji i Kultury
ul. Parkowa 2,
57-320 Polanica-Zdrój
tel.: 74 86 90 643, fax: 74 86 81 004 
e-mail: impresariat@teatr.polanica.pl

Zasady uczestnictwa w Festiwalu

  • W Festiwalu uczestniczyć mogą zespoły działające pod patronatem spółdzielczym, grupy wywodzące się ze spółdzielczych domów kultury lub takie których członkowie są członkami spółdzielni.
  • Preferowane są grupy liczące ok. 20 osób, natomiast liczba personelu towarzyszącego zespołowi nie może przekraczać trzech osób (w tym kierowca). W przypadku liczebniejszych zespołów, każda następna osoba może być zakwaterowana na koszt własny. Wiąże się to z koniecznością pokrycia przez organizatorów kosztów zakwaterowania oraz wyżywienia wszystkich artystów.
  • Koszt dojazdu do Polanicy-Zdroju ponoszą zaproszone zespoły. Każdy zespól ma zapewnione zakwaterowanie i wyżywienie w ramach jednej doby hotelowej (dzień, w którym zespół występuje). Pobyt przez cały czas trwania festiwalu (2 doby hotelowe) wiąże się z pokryciem kosztów drugiej doby przez zespół.
  • Komisja kwalifikująca bierze pod uwagę m.in. oryginalność programu, kategorię (zespół taneczny, śpiewaczy, teatralny) oraz region i organizację, jaką reprezentuje zespół. Artyści występujący w poprzednich edycjach Festiwalu mogą wystąpić w tym roku pod warunkiem zmiany repertuaru.
  • Komisja nie będzie rozpatrywać zgłoszeń zespołów, które były laureatami ostatnich trzech edycji Festiwalu.
  • Czas występu zespołów krajowych nie może przekroczyć: 25 min – w przypadku spektakli teatralnych i obrzędowych lub 15 min – w pozostałych przypadkach.
  • Zgłoszenie powinno zawierać wypełnioną ankietę opis działalności i historię zespołu. Mile widziane nagrania (kasety, płyty CD, video, link do filmu)
Skip to content