Marian Panek – Witraż zewnętrzny – wystawa 75.

75_plakat_M_Panek

Marian Panek

Absolwent ASP w Krakowie (dyplom 1976, doktorat 1993); uczeń Jonasza Sterna, Adama Marczyńskiego i Zbigniewa Grzybowskiego; scenografii uczył się od Wojciecha Krakowskiego Konrada Swinarskiego i Jerzego Skarżyńskiego; obecnie pracownik naukowy Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie – adiunkt w Instytucie Plastyki; pracuje również w Studium Sztuki Sakralnej Wyższego Instytutu teologicznego; w latach 1990-1992 dyrektor Wydziału Kultury i Spraw Społecznych Urzędu Wojewódzkiego w Częstochowie; w latach 1992-1997 dyrektor Biura Wystaw Artystycznych Miejskiej Galerii Sztuki  w Częstochowie; pomysłodawca wielu projektów artystycznych i wystawienniczych o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym; organizował m.in. wystawę retrospektywną Władysława Hasiora (1993), Polski Surrealizm (1995); założyciel i członek Literackiego Towarzystwa Wzajemnej Adoracji Li-twa; założyciel i członek regionalnego Towarzystwa Zachęta Sztuk Pięknych w Częstochowie; scenograf: zrealizował ponad 40 scenografii teatralnych m.in. dla teatrów w Krakowie, Warszawie, Bydgoszczy, Wrocławiu, Łodzi, Opolu, Kielcach, Koszalinie i Zielonej Górze; współtworzył warsztaty teatralno – muzyczne w Kórniku pod Poznaniem; uprawia malarstwo i rysunek; realizuje akcje plastyczne, happeningi, instalacje, performance i innego typu działania parateatralne; uprawia krytykę artystyczną, jest autorem licznych publikacji o sztuce i poetą.

Skip to content