Skip to content Skip to footer

Szach i Mat – Szanuj, Kochaj i Tańcz – nocny maraton Zumby

szachownica_wwwProgram „Szach i Mat – Szanuj, Kochaj i Tańcz” – głównym celem programu jest odzyskanie poczucia własnej godności i wartości poprzez interakcje zachodzące w tańcu. W ramach programu planuje się Letni Maraton Zumby „Czarno  na białym – Stop Przemocy”.

Cel: uświadomienie społeczeństwu, że problem przemocy może dotyczyć każdego z nas, przemoc domowa to nie tylko sprawa domowa, prawa ofiary i jej bezpieczeństwo muszą być zawsze na pierwszym miejscu, za przemoc odpowiedzialny jest sprawca.
Impreza sfinansowana zostanie ze środków przeznaczonych na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w 2015roku.
Organizatorem jest Ośrodek Pomocy Społecznej, Gminny Zespół Interdyscyplinarny  i Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Polanicy-Zdroju.