Międzynarodowe Koncerty Muzyki Organowej i Kameralnej

Międzynarodowe Koncerty Muzyki Organowej i Kameralnej to festiwal muzyczny o wysokiej randze artystycznej, którego celem jest promocja trwałych wartości artystycznych w zakresie muzyki, edukacja muzyczna i pobudzanie wartości estetycznych poprzez muzykę. Wykonawcy koncertów to wybitni muzycy z kraju i z zagranicy, nagradzani na międzynarodowych festiwalach muzycznych.

Koncerty muzyki organowej i kameralnej przyciągają melomanów spragnionych muzyki na najwyższym poziomie. W ramach koncertów prezentowane są wybitne dzieła wielkich kompozytorów. Podczas wieczorów muzyce towarzyszy słowo. Prowadzący koncert, w przystępny sposób wprowadza słuchaczy w świat wiedzy muzycznej.

Obok istotnych celów artystycznych, koncerty odgrywają znaczącą rolę edukacyjną oraz społeczno-kulturową (kultywowanie wielowiekowej tradycji koncertowania w świątyniach Dolnego Śląska, podnoszenie atrakcyjności kulturalnej i turystycznej regionu, promowanie trwałych zjawisk polskiej kultury muzycznej skierowanych do dużych grup turystów zagranicznych).

plakat_organy